Gadu na Głos

Jak filtrować olej? – zabezpieczenie dla maszyn i podniesienie ich trwałości

Filtracja oleju

Konstrukcja maszyn i urządzeń jest uzależniona bardzo często od właściwego środka smarnego, który będzie umożliwiał odpowiednią pracę maszyny i zapewniał ochronę przed zatarciem jej poszczególnych części. Olej, który stanowi środek smarny odpowiada jednak nie tylko za smarowanie ruchomych elementów, ale odprowadza ciepło i zanieczyszczenia, chroni przed korozją, zabezpiecza przed działaniem wody i powietrza. Tak istotna rola oleju sprawia, że konieczne jest utrzymanie go w odpowiedniej czystości. To właśnie niesprawność w układach smarowania jest bardzo często przyczyną awarii różnych maszyn i urządzeń.

Zanieczyszczenia w oleju – wymiana czy filtracja?

Zanieczyszczenia mogą się dostać do oleju w różny sposób. Mogą wytrącić się na skutek starzenia oleju, albo dostać się do układu z zewnątrz. Niezależnie od tego z jakiego źródła będą owe zanieczyszczenia ich pojawienie się w oleju stanowi niebezpieczeństwo dla swobodnej pracy maszyny. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie działań zmierzających do ochrony układu przez czynniki związane z olejem. Tym działaniem, które wydaje się być oczywistym będzie wymiana oleju w układzie na nowy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że przy dużych maszynach, gdy oleju w układzie jest dużo generować będzie to poważne wydatki. Chcąc tego uniknąć można zdecydować się na filtrację oleju.

Filtracja oleju – na czym będzie polegała?

Do filtrowania nadają się różne oleje, można pracować z olejem hydraulicznym, przekładniowym, grzewczym czy smarnym ale również filtrować można chłodziwa, ciecze obróbcze czy glikole. Sam proces filtracji w definicji to oddzielenie zanieczyszczeń stałych przez zatrzymanie ich w przegrodach porowatych filtra. Działaniami w tym zakresie zajmuje się między innymi firma Olbromski, która w procesie filtrowania wykorzystuje nowoczesne systemy Kleenoil osiągając wysoką skuteczność podejmowanych działań.

Filtrowanie olejów z systemami Kleenoil

Stosowany przez firmę Olbromski system Kleenoil to rozwiązania wysoce zaawansowane technologicznie. Jego zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której płyny w układach smarowania i hydraulicznych zachowane będą w odpowiednim stanie przez dłuższy czas, co pozwoli wydłużyć żywotność owych układów.

Nowoczesna technologia gwarantuje, że w trakcie filtracji usuwane są wyłącznie zanieczyszczenia, nie ma obaw o usunięcie ze cieczy dodatków uszlachetniających. Filtry Kleenoil wykorzystują nowoczesne systemy z technologią by-pass, dzięki czemu podłączone są do układu smarowania i pobierają niewielką ilość oleju do oczyszczenia, który następnie wraca do układu. Taki system sprawia, że olej w układzie cały czas pracuje i nie ma odczuwalnej zmiany ciśnienia, co jest bezpieczne dla maszyny, w której olej jest filtrowany.

Cały system filtracji opiera się o filtry z pulpy celulozowej. Powstaje on z włókien nawijanych na siebie i dzięki temu skuteczność filtrowania rośnie. W przypadku wykorzystania systemu Kleenoil uzyskuje się skuteczność z usuwaniem zanieczyszczeń do 1 mikrona. Tym samym przeprowadzony przez firmę Olbromski proces filtrowania oleju przynosi wysoką skuteczność i olej wraca do doskonałej sprawności, będzie ponownie spełniał swoje zadania, zaś brak zanieczyszczeń sprawi, że układ będzie chroniony przed potencjalnymi uszkodzeniami. Jednocześnie koszty filtrowania będą o wiele niższe niż koszt wymiany oleju na nowy w całym układzie.

Exit mobile version