Jak rozmawiać z księdzem? Czym jest protokół przedślubny?

Jak rozmawiać z księdzem? Czym jest protokół przedślubny?

Protokół przedślubny jest konieczny do zawarcia ślubu konkordatowego. Jest to dokument wypełniany starannie, stanowiący podstawę do takiego ślubu. Jest to formularz z pytaniami. Kapłan jest obecny i para młoda w jego obecności wypełnia taki dokument. Zawiera on cały katalog pytań, bardzo ogólnych, czyli danych osobowych, oraz szczegółowych, dotyczących pożycia. Jest to obowiązkowa rzecz, ale para może odmówić odpowiedzi na niektóre pytania. W przyszłości może to przekładać na unieważnienie małżeństwa.

Protokół przedślubny to obowiązek

Nie można odmówić wypełnienia całego formularza. Pytania są bardzo różne. Ksiądz pyta o stosunek do wiary, spełnianie praktyk religijnych, sakrament pokuty i komunię świętą, ukończoną katechizację, moralność chrześcijańską. Ważne też jest to od jak dawna narzeczeni się znają. Czy rodziny narzeczonych się znają i wiedza o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego i jaki jest ich stosunek do takiego związku. Przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego może być spowinowacenie narzeczonych. Określona jest zdolność pary do zawarcia małżeństwa oraz ich psychiczna dojrzałość. Poza tym para musi powiedzieć dlaczego chce zawrzeć małżeństwo w kościele, czy chce dozgonnej wierności oraz związku aż do śmierci. Młodzi musza określić jaki jest ich stosunek do nauki kościoła, co zrobią jeśli pojawią się problemy w małżeństwie. Kapłan może zapytać czy jeśli pojawią się trudności to para może się rozejść. Czy katolickie wychowanie dzieci jest brane pod uwagę? Jak pojmują naukę kościoła na temat wychowania potomstwa. Duchowny będzie chciał wiedzieć czy w rodzinie nie było przypadków chorób psychicznych, to będzie dla niego bardzo interesujące. Warto o tym wiedzieć i spokojnie z tego korzystać. Życie w małżeństwie jest bardzo ważne, a powinno przebiegać po katolicku. Jeśli para nie jest pewna co do swoich zachowań to może nie dostać zgody na ślub konkordatowy. Wywiad jest szczegółowy, a formularz bardzo długi. Brak odpowiedzi na niektóre pytania może wpłynąć na zgodę, to znaczy na jej brak. Warto dokładnie przemyśleć jak sprawy się mają i jak wszystko przebiega. Coraz więcej osób docenia takie podejście i chce z niego korzystać. Jest to bardzo ważna sprawa, która ma znaczenie dla każdej osoby. O tym muszą wiedzieć wszyscy szukający najlepszych rozwiązań. Protokół przedślubny to bardzo ważny dokument, który jest przechowywany, więc wszystko musi być zapisane jasno oraz bardzo klarownie. O tym warto zawsze wiedzieć. 

Może Cię zaciekawić:  Jak działa fotowoltaika? Odkrywamy tajniki domowego prądu

O co jeszcze pyta kapłan?

Duchowny sonduje, czy para młoda chce się pobrać z własnej woli, czy też istnieją jakieś naciski ze strony rodziny dotyczące takiego związku. Warto zatem uczciwie i szczerze odpowiadać na pytania. Protokół przedślubny opiera się na szczerych pytaniach oraz odpowiedziach. Para młoda musi ich udzielić szybko i bez zwłoki. Jest to dla niej jak najważniejsza sprawa. Protokół przedślubny ma swoją ważność, która wynosi rok. Jeśli ślub byłby przełożony o 1,5 roku czy 2 lata to wówczas trzeba jeszcze raz spisać taki protokół. Takie są obowiązujące zasady, o tym warto zawsze wiedzieć. Na pewno niejedna osoba chciałaby wywikłać się z tego obowiązku, ale w przypadku ślubu konkordatowego nie ma takiej możliwości. Zgodność z zasadami wiary i życie w duchu religii katolickiej są niezbędne. Należy zatem pamiętać o tym, wypełniając taki protokół i dbając o jego kompletność. 

Protokół przedślubny ma znaczenie dla każdej osoby, planującej ślub konkordatowy. To najważniejszy dokument, dzięki któremu konieczna będzie zgoda na zawarcie takiego związku. 

Przed spisaniem takiego protokołu para młoda musi przedstawić świadectwa chrztu, świadectwo ukończenia katechezy przedślubnej, potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych, numer i data dokumentu USC, dyspensę, dowody osobiste, świadectwa ukończenia katechizacji. Jest to bardzo ważne, bez tego nie dojdzie do spisania protokołu przedślubnego, a kapłan dokładnie sprawdzi wszelkie złożone dokumenty. 

Podsumowując, warto poświęcić czas na skompletowanie dokumentacji oraz wypełnienie protokołu tak, aby otrzymać oczekiwaną zgodę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *